Windykacja wierzytelności Opieka Prawna Wierzycieli

Dochodzenie roszczeń finansowych w imieniu przedsiębiorców stanowi jedną z istotniejszych gałęzi działalności naszej firmy. Podejmujemy się prowadzenia każdej sprawy windykacyjnej, o ile z przedstawionych nam dokumentów wynika, iż jest ona uzasadniona. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest szybkie i skuteczne odzyskanie wierzytelności naszych Klientów. Działamy kompleksowo, doradzamy, jak zapobiec przeterminowaniu się należności, podpowiadamy, jak uzyskać informację o dłużnikach.

Powierzona firmie windykacja wierzytelności prowadzona jest w trzech etapach:

Postępowania polubownego – kontaktujemy się z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnego spełnienia świadczenia, używając wszelkich zgodnych z prawem form perswazji. Negocjujemy sposób i termin spłaty długu, nadzorujemy przebieg jego spłaty tak, aby nasi Klienci odzyskali zaangażowane w transakcje handlowe środki finansowe tak szybko, jak to tylko możliwe.

Postępowania sądowego (nakazowego) – reprezentujemy Klienta przed sądem w celu uzyskania tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności).

Wspomagania czynności komorniczych oraz nadzoru nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego – składamy wniosek o wszczęcie egzekucji i na bieżąco monitorujemy działania komornika.